خدمات پیمانکاری

صنایع ایمنی و آتش نشانی عادل، افتخار دارد خدمات پیمانکاری و اجرایی خود را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به کارفرمایان، مشاوران و سازندگان محترم ارائه نماید. شما می تواند در بخش پروژه های اجرا شده، تصاویر و اطلاعات پروژه های پیمانکاری که توسط این مجموعه انجام و تحویل کارفرما شده است را مشاهده نموده و در قسمت برآورد هزینه، با وارد کردن اطلاعات اولیه پروژه، برآورد هزینه اجرایی را دریافت نمایید.